Oglądają Państwo archiwalną wersję serwisu. Zapraszamy na www.nexera.pl

Nexera   Sp. z o.o.

ul. Orzycka 6 lok. 1B 02-695 Warszawa przetargiPOPC@nexera.pl

Nexera Sp. z o.o. (poprzednio Gladmar Investments Sp. z o.o) to spółka zależna Nexera Holding Sp. z o.o., powstała ze zrealizowanego 29.12.2017r połączenia z pozostałymi spółkami celowymi Grupy NEXERA (Eckley Investments Sp. z o.o., Nashford Investments Sp. z o.o. i Rodmer Investments Sp. z o.o.).

Nexera Holding Sp. z o.o. (poprzednio Fullmer Investments Sp. z o.o.), wraz ze swoimi spółkami zależnymi, działa pod marką NEXERA od września 2017 r.

NEXERA to nowy podmiot na polskim rynku telekomunikacyjnym. Naszym celem jest budowa nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie dostępowej sieci światłowodowej w Polsce.

NEXERA jest wspólnym przedsięwzięciem Infracapital, wiodącego europejskiego funduszu inwestycyjnego ze znaczącym doświadczeniem w inwestycjach w sektorze telekomunikacyjnym i Nokii, globalnego eksperta dostarczającego technologię i usługi telekomunikacyjne.

Projekty POPC

Nexera Sp. z o.o. (poprzednio Gladmar Investments Sp. z o.o. oraz połączone z nią w dniu 29.12.2017r. Eckley Investments Sp. z o.o., Nashford Investments Sp. z o.o. i Rodmer Investments Sp. z o.o.) jest beneficjentem 13 konkursów prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w ramach drugiego naboru I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Tym samym uzyskała decyzję o dofinansowaniu do budowy sieci światłowodowej o przepustowości min. 100 Mb/s w 13 poniższych obszarach konkursowych w 4 województwach.

Łącznie, w obszarach konkursowych, sieć wybudowana przez Nexera Sp. z o.o. (NEXERA) obejmie 282 622 tys. gospodarstw domowych w „białych adresach NGA” i 2 657 szkół. Współfinansowanie inwestycji przez fundusze europejskie w ramach POPC wyniesie 518 649 081,86 zł.

EU Info dla Nexera

Przetargi

Poniżej znajdują się ogłoszenia o uruchomieniu i rozstrzygnięciach postępowań przetargowych związanych z realizacją projektów POPC przez Nexera Sp. z o.o. (poprzednio Gladmar Investments Sp. z o.o.). Informacje zostały przedstawione w podziale na:

Nexera Sp. z o.o :

Aktualnie prowadzone po połączeniu spółek i zmianie nazwy Gladmar Investments Sp. z o.o. na Nexera Sp. z o.o.

Ogłoszenia o postępowaniach przetargowych
Informacje i rozstrzygniecia postępowań przetargowych

ARCHIWUM Eckley Investments Sp. z o.o.

Przetargi ogłoszone i rozstrzygnięte przez Eckley Investments Sp. z o.o. przed połączeniem z Gladmar Investments Sp. z o.o.

ARCHIWUM Gladmar Investments Sp. z o.o.

Przetargi ogłoszone i rozstrzygnięte przez Gladmar Investments Sp. z o.o. przed połączeniem z Eckley Investments Sp. z o.o., Nashford Investments Sp. z o.o. i Rodmer Investments Sp. z o.o. oraz zmianie nazwy na Nexera Sp. z o.o.

ARCHIWUM Nashford Investments Sp. z o.o.

Przetargi ogłoszone i rozstrzygnięte przez Nashford Investments Sp. z o.o. przed połączeniem z Gladmar Investments Sp. z o.o.

Kontakt

Nexera Sp. Z O.O.

ul. Orzycka 6 lok. 1B
02-695 Warszawa
przetargiPOPC@nexera.pl

NIP          5223071643
REGON   365432395
KRS          0000637244

Zarząd

Paweł Biarda
Paweł Hordyński
Jacek Wiśniewski
Casimiro Rubio Merino
Wessel Happel